Copyright 2018 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Rada Rodziców

Przewodnicząca: p. Elżbieta Kruczyńska

Wiceprzewodnicząca: p. Kinga Nowak

Sekretarz: p. Agata Kaniewska

Skarbnik: p. Elżbieta Seroka

Członek: p. Beata Goloch-Ambroziak

 

Dane konta, na które rodzice mogą wpłacać dobrowolne składki na Komitet rodzicielski:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 w Siedlcach

Bank Spółdzielczy O/Siedlce

31 9194 0007 0000 2512 2000 0010

 

Kompetencje i zasady działania Rady Rodziców

 

f t g m