Copyright 2019 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Terminy rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie  Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce.

Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły.
(wniosek należy wydrukować i złożyć do dyrektora szkoły do której dziecko uczęszcza obecnie)

Wykaz ulic należących do rejonu Szkoły Podstawowej nr 8 w Siedlcach

Rekrutacja do klasy 1 Szkoły Podstawowej:

Kolejny etap rekrutacji do klasy 1 w 2019/2020 r.szk. zaczyna się od 27.05-5.06.2019r.

Kandydatów, którzy dostali się do klasy 1 sportowej prosimy o wypełnienie oświadczenia woli w sekretariacie szkoły w powyższym terminie. Po tym terminie brak takiego oświadczenia woli jest jednoznaczne z tym, że dziecko nie będzie uczniem klasy sportowej od 1.09.2019r.

Jeśli będą jakieś problemy bądź chcecie Państwo uzyskać szczegółowych informacji prosimy o kontakt z p. Magda Jóźwiak - sekretarz szkoły tel. 25 794 34 41

Regulamin przyjęcia dziecka do świetlicy      Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

 

      

                                                                                                                       

 

 

f t g m