Copyright 2018 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Terminy rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenia Prezydenta Miasta Siedlce określające harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych

Zarządzeniem z dnia 30 stycznia 2018 r. Nr 30/2018 określające termin składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce.

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy 4 lub 7.

Wykaz ulic należących do rejonu Szkoły Podstawowej nr 8 w Siedlcach

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach informuje RODZICÓW, że zapisy do klas I na rok szkolny 2018/2019 odbędą się w okresie od 7 maja 2018 r. (od godz. 8:00) do 18 maja 2018 r. (do godz. 15:00).

Zapisy prowadzone będą elektronicznie przez stronę internetową: www.siedlce.podstawowe.vnabor.pl

Po zarejestrowaniu się na stronie, RODZICE z wydrukowanym z systemu wnioskiem zgłaszają się do szkoły wskazanej jako szkoła pierwszego wyboru.

Szczegółowych informacji udziela p. Magda Jóźwiak - sekretarz szkoły tel. 25 794 34 41

INNOWACJE PEDAGOGICZNE niem INNOWACJE PEDAGOGICZNEang

 

 

SZK PODST nr 8 plakat A3 kl plywacka luty 2018 SZK PODST nr 8 plakat A3 luty 2018 v2 projekt wersj final 03

      

                                                                                                                       

 

 

f t g m