Copyright 2019 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Terminy rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie  Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce.

Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły.
(wniosek należy wydrukować i złożyć do dyrektora szkoły do której dziecko uczęszcza obecnie)

Wykaz ulic należących do rejonu Szkoły Podstawowej nr 8 w Siedlcach

Szczegółowych informacji udziela p. Magda Jóźwiak - sekretarz szkoły tel. 25 794 34 41

INNOWACJE PEDAGOGICZNE niem INNOWACJE PEDAGOGICZNEang

 

 

 projekt wersj final 03

      

                                                                                                                       

 

 

f t g m