Copyright 2024 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia

Drodzy Uczniowie.

Z Waszego wyboru przez najbliższe cztery lata będę pełnić funkcję Rzecznika Praw Ucznia. Dziękuję za okazane mi zaufanie. To dla mnie bardzo duże wyróżnienie.

Zadania Rzecznika Praw Ucznia:

  • Podejmowanie działań mających na celu obronę praw dziecka, zawartych w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka oraz Statucie Szkoły.
  • Uświadamianie uczniom ich praw i obowiązków.
  • Interwencja w sprawie naruszania dobra dzieci.
  • Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
  • Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia.
  • Mediacja miedzy stronami konfliktu.
  • Doradzanie w sytuacjach konfliktowych.
  • Wszelkie informacje powierzone Rzecznikowi Praw Ucznia stanowią tajemnicę.

Jak możesz skontaktować się ze swoim  Rzecznikiem?  Najlepiej spotkać się ze mną osobiście, bo w bezpośredniej rozmowie najłatwiej jest wszystko wyjaśnić. Zapraszam Cię do gabinetu pedagoga szkolnego na drugim piętrze. Można to zrobić nawet na przerwie i wtedy umówimy się na spokojną rozmowę w dogodnym dla obu stron czasie. Jeśli z jakiś względów nie chcesz przyjść osobiście napisz do mnie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W jakich sytuacjach należy zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia?

Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Możesz  zwrócić się do mnie  w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w prawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu — grupy uczniów, nawet całej klasy.

Jaki jest tryb postępowania w sytuacjach problemowych?

Jeżeli wychowawca klasy nie interweniuje w zgłoszonej sprawie lub jego starania nie są skuteczne, możesz poprosić o pomoc Rzecznika Praw Ucznia, który,po dokładnym zapoznaniu się z problemem i opiniami zainteresowanych stron, będzie dążył do rozwiązania problemowej sytuacji. Rzecznik będzie pełnił funkcję mediacyjną między stronami w konflikcie, a spory będą rozwiązywane na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania. W przypadku braku rozstrzygnięcia kwestii spornej decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły.

O czym jeszcze powinieneś wiedzieć?

Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika stanowią tajemnicę służbową.

Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły oraz  Konwencja Praw Dziecka.

                                                                                             

                                                                                              Mariola Księżopolska

                                                                                              pedagog szkolny

                                                                                              Rzecznik Praw Ucznia          

f t g m