Copyright 2022 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

RODO

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach informuje o przetwarzaniu danych osobowych uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - RODO.

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach przy ul. Pescantina 2 zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 3. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem:

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Pescantina 2, 08-101 Siedlce,
telefonicznie: 25 7943441 lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pani Magda Jóźwiak, tel. 25 7943441, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dane osobowe wychowanków, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa oraz dobrowolne zgody rodziców uczniów (prawnych opiekunów).
 4. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora mają prawo do:

* żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

* wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

* przenoszenia danych,

* wniesienia skargi do organu nadzorczego,

* cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 1. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w przepisach prawa oświatowego.

Siedlce, 25 maja 2018 r.

Poniżej pliki z ważnymi informacjami dotyczące pracy zdalnej

Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej

Poradnik UODO-Ochrona danych osobowych a zdalne nauczanie

Dobre praktyki-zasady bezpieczenstwa-UODO

f t g m