Copyright 2022 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Rekrutacja do przedszkoli, szkół podstawowych na rok 2022/2023

Klasa pierwsza

Rodzice uczniów, którzy zostali przyjęci do klasy 1 na rok szkolny 2022/2023 mogą dostarczać do sekretariatu szkoły 1 zdjęcie do legitymacji szkolnej (opisane z tyłu: imię i nazwisko dziecka).

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów (kandydat – to uczeń spoza obwodu) jest dostępna w sekretariacie szkoły.

Informujemy, że wszyscy uczniowie, którzy zgłoszeni zostali jako obwodowi są przyjęci do naszej placówki. Powyższa informacja dotyczy tylko i wyłącznie kandydatów spoza obwodu.

Wypełniony wniosek elektronicznie wraz z innymi oświadczeniami o zamieszkaniu na terenie miasta Siedlce lub oświadczeń o dodatkowych kryteriach, należy wydrukować, podpisać przez obojga rodziców/opiekunów prawnych i przynieść osobiście do sekretariatu szkoły bądź wrzucić do skrzynki przed głównym wejściem.
Więcej informacji można uzyskać od Pani Magdy Jóźwiak – sekretarza szkoły pod numerem telefonu 25/7943441.
Po zakończeniu etapu składania wniosków rekrutacyjnych na stronie internetowej (www.sp8.siedlce.pl) będą się pojawiać kolejne informacje. Proszę o śledzenie zakładki „Rekrutacja”.

Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych na rok 2022/2023:

 


Oddział przedszkolny

Listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziału 6-latków(pięciogodzinny) jest dostępna na drzwiach głównych szkoły. Rodziców, którzy są zainteresowani przyjęciem dziecka do oddziału potwierdzają wolę na załączonych drukach i przynoszą osobiście do sekretariatu szkoły do dnia 14.04.2022 r.

Wzor_potwierdzenia_woli

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli na rok 2022/2023:
 
Do oddziału 6 - latków będzie się odbywała rekrutacja elektroniczna dostępna na stronie:
www.siedlce.przedszkola.vnabor.pl
Rejestracja kandydatów (wypełnianie wniosków) rozpocznie się
10 marca 2022 r. od godz. 800, a zakończy 24 marca 2022 r. o godzinie 1500.
Wypełniony wniosek elektronicznie, należy wydrukować, podpisać przez obojga rodziców/opiekunów prawnych i przynieść osobiście do sekretariatu szkoły bądź wrzucić do skrzynki przed głównym wejściem.
Więcej informacji można uzyskać od Pani Magdy Jóźwiak – sekretarza szkoły pod numerem telefonu 25/7943441.
Po zakończeniu etapu składania wniosków rekrutacyjnych na stronie internetowej będą się pojawiać kolejne informacje. Proszę o śledzenie zakładki „Rekrutacja”.
 

Świetlica szkolna

Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów i po pozytywnym zatwierdzeniu przez Komisję Kwalifikacyjną.

Każdy z rodziców /prawnych opiekunów/ chcąc by dziecko uczęszczało do świetlicy szkolnej zobowiązany jest do złożenia KARTY ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY ze strony internetowej szkoły i złożenie w sekretariacie w terminie do 24.06.2022 r.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Regulamin rekrutacji do świetlicy

 
f t g m