Copyright 2021 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Informacja na temat spotkania rodziców uczniów klas I i dzieci przedszkolnych („zerówki”) z Dyrekcją szkoły.

Lista dzieci przyjętych na świetlicę szkolną na rok 2021/22 jest wywieszona na drzwiach głównych szkoły.

Klasa pierwsza

 Listy uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022 z podziałem na klasy są dostępne na drzwiach głównych szkoły.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

Lista kandydatów zakwalifikowanych do jednostki

Postępowanie rekrutacyjne do szkół podstawowych rozpocznie się 5 maja 2021r. od godz. 8:00 do 17 maja 2021r. do godz. 15:00.

Poniżej link do elektronicznego naboru do klasy pierwszej. Należy wejść na link, następnie w zakładkę zgłoś kandydaturę (wpisujemy tu jako login pesel dziecka) i wypełnić wniosek, wydrukować, podpisać przez obojga rodziców i zanieść do szkoły pierwszego wyboru (lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przed głównym wejściem do szkoły).
Link do rekrutacji:
www.siedlce.podstawowe.vnabor.pl lub  https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/siedlce

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej: Zarządzenie nr 19/2021


Oddział przedszkolny

Lista przyjętych dzieci do oddziału przedszkolnego 6-latki: Lista

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego (6 latki) w Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach: Lista     Potwierdzenie_woli

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia w terminie od godz. 8.00 9 kwietnia do godz. 15.00 16 kwietnia potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do wskazanej jednostki. Niezłożenie potwierdzenia woli w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 Na stronie naborowej http://www.siedlce.przedszkola.vnabor.pl/ w zakładce „Pliki do pobrania” jest dostępny formularz potwierdzenia woli. Formularz dla ułatwienia również jest poniżej. Należy go pobrać, wypełnić odręcznie, podpisać, a skan  formularza odesłać pocztą elektroniczną na adres przedszkola (lista adresów e-mailowych przedszkoli i szkół znajduje się w zakładce "Pliki do pobrania"). Można także wydrukowany i podpisany formularz wrzucić do skrzynki wystawionej przed drzwiami przedszkola/szkoły. Końcowy termin składania potwierdzenia woli to 16 kwietnia godz. 15.00. Lista kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym zostanie opublikowana 21 kwietnia o godz. 12.00.


Świetlica szkolna

f t g m