Copyright 2023 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Dni Poszanowania Praw Dziecka

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. W tym szczególnym dniu dzieci na całym świecie jednoczą się i podejmują wiele działań w imieniu swoich rówieśników – tych, których prawa często są łamane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. Nasza szkoła po raz drugi przystąpiła do Projektu Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF.

Na korytarzach szkolnych pojawiły się gazetki oraz plakaty mówiące o prawach dziecka. Dostępne były tzw. pakiety pomocowe z numerami telefonów instytucji pomocowych. 22 listopada w ramach solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane ubraliśmy się na niebiesko i zrobiliśmy wspólne zdjęcia. W klasach przeprowadzono zajęcia, warsztaty, pogadanki na temat praw dziecka.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

f t g m