Copyright 2023 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

#Ogarnij Hejt

4 października nasza szkoła przystąpiła do projektu „ Ogarnij Hejt” , którego organizatorem jest UNIQA we współpracy z Instytutem Polska Przyszłości im. Stanisława Lema.

Projekt obejmował warsztaty dla uczniów klas VII, VIII, spotkanie z rodzicami najstarszej grupy młodzieży, szkolenie dla rady pedagogicznej.
Do każdej grupy skierowany był inny komunikat.

Uczniowie dowiedzieli się, jak reagować, gdy są ofiarami cyberprzemocy oraz jakie są konsekwencje prawne, gdy są jej sprawcami.
Rodzice - jak mogą temu przeciwdziałać i diagnozować problemy.
Nauczyciele otrzymali wiedzę i materiały, które pomogą im zagospodarować i kontynuować ten bardzo ważny temat w szkole.
Badania wskazują , że trzech na czterech uczniów spotkało się z jakąś formą cyberprzemocy. Jeden na trzech nigdy o niej nikomu nie powiedział. Projekt „Ogarnij hejt” powstał w związku z potrzebą podniesienia świadomości w zakresie bezpieczeństwa w Internecie dzieci i młodzieży. Świadomości nie tylko uczniów, ale także nauczycieli i rodziców.

warsztaty

f t g m