Copyright 2023 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Charakterystyka placówki

Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach usytuowane jest przy ulicy Pescantina 2 (dawna ulica Żuławska1).
Do 31.08.2017 Publiczne Gimnazjum nr 4, które powołane zostało w związku z reformą systemu Edukacji w dniu 1.09.1999 r. na bazie Szkoły Podstawowej nr 8, która funkcjonowała od 1.09.1990r. do 31.08.2004 r.

W skład kompleksu budynków Szkoły Podstawowej nr 8 wchodzą:
obiekt dydaktyczno- wychowawczy z biblioteką oraz multimedialnym centrum informacji, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, basen, boisko Orlik, boisko do gry w siatkówkę, bieżnia lekkoatletyczna, siłownia, sala baletowa, Ośrodek Badań Wad Postawy, stołówka. W szkole funkcjonuje gabinet pielęgniarki.

***

Od roku szkolnego 2010/2011 szkoła uczestniczy w projekcie "Praktyki pedagogiczne- kompetentnie, twórczo, przyjemnie". Projekt ten realizowany jest przez Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach w partnerstwie z Miastem Siedlce. Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie www.praktyki.uph.edu.pl.
W roku 2010  został wybudowany "Biały Orlik". Lodowisko zostało zamontowane na istniejącym boisku, wybudowanym w ramach projektu "Moje boisko - Orlik 2012" . Obiekt jest monitorowany za pomocą czterech kamer, które zostały zakupione w ramach rządowego projektu MONITORING WIZYJNY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.
Regulamin korzystania z lodowiska został umieszczony w dokumentacji szkolnej na stronie BIP.

***

W roku 2009  w ramach projektu "Moje boisko - Orlik 2012"- zostało oddane boisko o nawierzchni poliuretanowej.
Regulamin korzystania z boiska został umieszczony w dokumentacji szkolnej na stronie BIP.

***

Od 2007-2008 roku szkoła uczestniczy w rządowym programie MONITORING WIZYJNY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. Budynek został wyposażony w 14 kamer. Również w ramach tego projektu w 2010 roku zostały zainstalowane cztery kamery na boisku ORLIK. Szkolny systemu monitoringu CCTV został zgłoszony do komendy Policji.

***

W 2005 roku, w ramach projektu Internet w każdej gminie, współfinansowanego przez  EFS, szkoła  otrzymała  pracownię komputerową składającą się  z 10 komputerów uczniowskich jednego serwera  oraz  projektora, laptopa i drukarki. Podobną pracownię otrzymała w czerwcu  2008 r.

f t g m