Copyright 2024 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Historia biblioteki

Historia biblioteki Publicznego Gimnazjum nr 4 w Siedlcach zaczyna się dnia pierwszego września 1990 r. Wtedy powstała jako biblioteka Szkoły Podstawowej nr 8, w pierwszym roku działalności szkoły. Po 9 latach, w wyniku reformy szkolnictwa, została przekształcona w bibliotekę Publicznego Gimnazjum nr 4 w Siedlcach.

Początki

W 1990 r. bibliotekę szkolną stanowiło przestronne pomieszczenie, gdzie stało kilka pustych regałów i skrzynki katalogowe. Trzy  bibliotekarki - mgr Małgorzata Kogut, mgr Danuta Tatarczak, mgr Hanna Witkowska, zatrudnione w tej placówce, pełne zapału, zaangażowania i wielu pomysłów, przystąpiły do tego trudnego zadania jakim było gromadzenie księgozbioru (przy bardzo skromnym nakładzie środków finansowych).

Gromadzenie księgozbioru

Szukano  przede  wszystkim  sposobów nieodpłatnego  pozyskania  książek. Jednym z nich było rozpropagowanie idei przekazywania książek dla biblioteki wśród znajomych oraz mieszkańców osiedla. W odpowiedzi na apel, otrzymano książki od wielu indywidualnych ofiarodawców. Dobrym pomysłem na pozyskiwanie zbiorów okazało się również wysyłanie pism do różnych wydawnictw, szkół, bibliotek i stowarzyszeń z prośbą o nieodpłatne przekazanie książek. Na wysłanych 78, część pozostała bez echa, na wiele odpowiedziano pozytywnie, często w stopniu przekraczającym oczekiwania. Tą drogą otrzymano  paczki z cennymi książkami lub zaproszenia do wydawnictw po odbiór znacznej ilości książek. Wielokrotnie wyjeżdżano po odbiór ofiarowywanych książek między innymi do Warszawy, Łukowa, Sokołowa Podlaskiego, Zielonki koło Warszawy. Spotkano się również z ogromną życzliwością bibliotekarzy i dyrektorów szkół, którzy zgodzili się bezpłatnie przekazać wieloegzemplarzowe tytuły, co stało się zaczątkiem zbioru lektur tworzonej biblioteki. Pieniądze otrzymywane z funduszu Komitetu Rodzicielskiego, przeznaczano na zakup głównie lektur i książek metodycznych dla nauczycieli. Po pierwszym roku pracy udało się zgromadzić 8146 woluminów. Nieodpłatnie uzyskano cenne i rzadkie wydawnictwa słownikowe, encyklopedyczne, albumowe i wiele książek specjalistycznych z różnych dziedzin. Na tej bazie zaczęto tworzyć księgozbiór podręczny, teraz  dużo  bogatszy,  udostępniany  w  czytelni, oddanej   do  dyspozycji  czytelników w 1997r.

Komputeryzacja

Idąc z duchem czasu, mając na uwadze dobro, nowoczesność i profesjonalizm tworzonej placówki, staraniem Dyrektora szkoły mgr Janusza Dudewicza, w roku szkolnym 1993/94 biblioteka dostała komputer. W roku szkolnym 1995/96 został zakupiony program biblioteczny Mol. Od tego momentu rozpoczęto niezwykle żmudne i pracochłonne opracowywanie zbiorów w tym programie. Wprowadzano dane do komputera w taki sposób, że katalogowano na bieżąco, z autopsji, wszystkie nowe nabytki począwszy od numeru 18496. Dane o pozostałych zbiorach, z działów L, P, Ob, Pd, F, Prz, B, wprowadzano do komputera na podstawie kart katalogowych opracowanych w latach 1990-95 na potrzeby tradycyjnych katalogów. Dla opracowanych kompletnie książek drukuje się po pięć kart katalogowych, tworząc w ten sposób pięć katalogów: alfabetyczny autorski, tytułowy, rzeczowy, przedmiotowy i działowy. Tworzy się też kartotekę zagadnieniową oraz rejestruje publikacje nauczycieli.

Współczesność

W roku szkolnym 1999/2000 po przekształceniu biblioteki Szkoły Podstawowej nr 8 w bibliotekę Publicznego Gimnazjum nr 4 w Siedlcach, zaczęto zmieniać księgozbiór biblioteczny, dostosowując go do potrzeb obecnego czytelnika. Pojawiło się ogromne zapotrzebowanie na duże ilości nowych lektur. Obok zakupów, biblioteka wznowiła współpracę z bibliotekami szkół  podstawowych, celem wymiany  części księgozbiorów, w tym przede wszystkim lektur. Tą drogą pozyskano wiele cennych egzemplarzy a nasze zbiory lektur dla szkół podstawowych zasiliły kilka księgozbiorów bibliotek szkół podstawowych. W dalszym ciągu nabytki biblioteki szkolnej to w większości dary pozyskane nieodpłatnie. Chętnie przyjmujemy książki, które mogą być wykorzystane przez młodzież naszego gimnazjum.

Od 1999 r. użytkownicy naszej biblioteki, w czytelni mają dostęp do komputera. Mogą poszukiwać informacji zarówno w Internecie, jak i zgromadzonych programach multimedialnych: encyklopediach, słownikach. Większe możliwości w tym względzie użytkownicy biblioteki uzyskali w roku  szkolnym 2004 / 2005 - codziennie przez trzy godziny mieli dostęp do 11 stanowiskowej pracowni komputerowej - z czego bardzo chętnie korzystali.

W II półroczu roku szkolnego 2005/2006 w bibliotece szkolnej otwarto MCI .  Dzięki realizacji projektu „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Europejski Fundusz Społeczny nasza biblioteka otrzymała 4 komputery z dostępem do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kserokopiarka, skaner).
W styczniu 2008r. MCI wzbogaciło się o kolejne 4 nowe komputery i wielofunkcyjne urządzenie. Sponsorem tego nowego sprzętu było również MEN oraz EFS.

f t g m