Copyright 2023 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Najważniejsze dokumenty szkoły:

 1. [Statut Szkoły Podstawowej nr 8]

 2. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

 3. Plan pracy szkoły - część dydaktyczna
 4. Plan pracy szkoły - część wychowawcza
 5. Plan pracy szkoły - część profilaktyczna
 6. Wymagania edukacyjne
 7. Informacja o RODO

 8. Procedura bezpiecznej organizacji opieki na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w Siedlcach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 9. Załącznik A do Procedury bezpiecznej organizacji opieki (...) COVID-19

 10. Załącznik B do Procedury bezpiecznej organizacji opieki (...) COVID-19

 11. Procedury dotyczące funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach w czasie epidemii COVID-19 od 01 września 2020 roku 
 12. Ogólne warunki ubezpieczenia dla uczniów
 13. Wniosek o wydanie opinii
 14. zgoda_samodzielny_powrót_dziecka.docx
 15. ODBIÓR_DZIECI.docx
 16. Rezygnacja-z-ubezpieczenia.pdf
 17. IR_obowiązek informacyjny RODO
 18. Wniosek o duplikat legitymacji szkolnej/świadectwa

 19. Wniosek o legitymacje ucznia
 20. Szkolny zestaw programów nauczania

Inne, ważne dokumenty na stronie [BIP]

 

mLegitymacja dla ucznia:

Bezpłatny Generator Zdjęć umożliwia wykonanie niezbędnego zdjęcia przy pomocy dowolnego smartphona. Wystarczy zrobić zdjęcie, a Generator automatycznie wybieli tło oraz wykadruje zdjęcie tak, żeby spełniało ono wymogi dotyczące zdjęcia do mLegitymacji lub legitymacji szkolnej.

Odnośnik: Bezpłatny Generator Zdjęć do mLegitymacji

inf.o mlegitymacji

Wniosek o legitymacje ucznia 2021

f t g m