Copyright 2019 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Terminy rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie  Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce.

Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły.
(wniosek należy wydrukować i złożyć do dyrektora szkoły do której dziecko uczęszcza obecnie)

Wykaz ulic należących do rejonu Szkoły Podstawowej nr 8 w Siedlcach

Rekrutacja do klasy 1 Szkoły Podstawowej:

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach informuje RODZICÓW, że nabór do klas I na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w okresie od 6 maja 2019 r. (od godz. 8:00) do 17 maja 2019 r. (do godz. 15:00).

Zapisy prowadzone będą elektronicznie przez stronę internetową:
 www.siedlce.podstawowe.vnabor.pl lub https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/siedlce

Po wpisaniu numeru pesel dziecka, system pokieruje co dalej Państwo macie robić. Po wypełnieniu wniosku w systemie RODZICE drukują go. Następnie podpisują i składają taki wniosek do szkoły wskazanej jako szkoła pierwszego wyboru.

Jeśli będą jakieś problemy bądź chcecie Państwo uzyskać szczegółowych informacji prosimy o kontakt z p. Magda Jóźwiak - sekretarz szkoły tel. 25 794 34 41

Regulamin przyjęcia dziecka do świetlicy      Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

 

      

                                                                                                                       

 

 

f t g m