Copyright 2020 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Dzień Patrona Szkoły

28 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia Patrona Szkoły oraz nadania placówce nowego sztandaru.

Powitania gości dokonał dyrektor szkoły dr Karol Wnorowski. Wśród zaproszonych gości zasiadł Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik, J.E. ks. biskup Piotr Sawczuk, Przewodniczący Rady Miasta Siedlce Henryk Niedziółka, Dyrektor Delegatury w Siedlcach Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Adam Skup, siedleccy radni, ks. prałat Stanisław Wojteczuk, emerytowani dyrektorzy szkoły oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy siedleckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Pierwsza, oficjalna, część uroczystości została poświęcona przekazaniu nowego sztandaru pocztowi sztandarowemu uczniów przez poczet sztandarowy Rady Rodziców. Omówiono symbolikę sztandaru oraz wręczono podziękowania wszystkim fundatorom.

Druga część to wspomnienia dotyczące życia i działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz przypomnienie kilku sentencji zaczerpniętych z jego twórczości, a dotyczących pracowitości, poczucia obowiązku, miłości i człowieczeństwa. Z tą tematyką związane były wiersze recytowane przez laureatki miejskich konkursów recytatorskich oraz uczniów klas 1 – 2.

Z okazji Dnia Patrona zorganizowane były wcześniej konkursy, za które nagrody laureatom wręczyli J.E. ks. biskup Piotr Sawczuk i ks. prałat Stanisław Wojteczuk. Oprawę muzyczną gali zapewnił szkolny chór „Canzona” oraz zespół wokalno-instrumentalny.

Album zdjęciowy

f t g m