Copyright 2019 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Twoje Dane - Twoja Sprawa

Nasza szkoła jest uczestnikiem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Twoje Dane - Twoja Sprawa". Organizatorem tej inicjatywy jest Urząd Ochrony Danych.

Program skierowany jest do uczniów i nauczycieli, a jego celem jest podnoszenie świadomości, informowanie i upowszechnianie wiedzy na temat poszanowania praw człowieka, szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych oraz kształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej uczniów w tym obszarze. Cele programu są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego. Ponadto wpisuje się on w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie).

Scan2 1

f t g m