Copyright 2019 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Pasowanie na ucznia

15 października 2018r. odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych oraz pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlcach.

W tym szczególnym dniu towarzyszyli naszym małym bohaterom zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz rodzice i dziadkowie. Dzieci pokazały swoje talenty-jak pięknie potrafią śpiewać czy recytować wierszyki. Były one bardzo dzielne i zostały nagrodzone gromkimi brawami oraz ciepłymi słowami Pana Dyrektora Karola Wnorowskiego, który dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. Od tej chwili pierwszaki zostały oficjalnie przyjęte do grona uczniów naszej szkoły. Uwieńczeniem tych pięknych chwil było wręczenie przez wychowawczynie klas pamiątkowych dyplomów dla dzieci oraz drobnych upominków.

Po uroczystości dzieci wraz z wychowawczyniami i zaproszonymi gośćmi udali się na słodki poczęstunek, który przygotowali rodzice.

f t g m