Copyright 2019 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Wizyta ks. biskupa w naszej szkole

W ramach kanonicznej wizytacji parafii pw. Bożego Ciała 5 października 20018r. odwiedził nas ks. biskup Kazimierz Gurda.

Spotkanie z uczniami naszej szkoły odbyło się w sali gimnastycznej. Punktualnie o godzinie 9:00 Jego Ekscelencja w towarzystwie ks. kapelana, księdza kanonika Stanisława Wojteczuka oraz dyrekcji naszej szkoły przybył do sali, gdzie został entuzjastycznie powitany przez zgromadzonych tam uczniów, którzy wraz z zespołem muzycznym odśpiewali pieśń "Bądź pozdrowiony, gościu nasz". Dostojnego gościa serdecznie powitał dyrektor szkoły pan Karol Wnorowski. W swoim przemówieniu nawiązał do postaci Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Patrona Szkoły, którego nauczanie od 14 lat jest bliskie naszej społeczności uczniowskiej.
         Następnie odbył się krótki montaż poetycko -  muzyczny, poświęcony Prymasowi Tysiąclecia, w którym wystąpili uczniowie klas drugich i piątych szkoły podstawowej, klas trzecich gimnazjalnych, szkolny chór "Canzona" i zespół muzyczny. Młodzi artyści, przybliżając postać Stefana Kardynała Wyszyńskiego, zaprezentowali jego myśli i poglądy oraz ukazali przyjaźń z Janem Pawłem II, a przede wszystkim jego bezgraniczne zawierzenie Matce Bożej.
         W drugiej części tego podniosłego spotkania ks. biskup wręczył uczniom nagrody za zajęcie czołowych miejsc w konkursie plastycznym pt. " Stefan Kardynał Wyszyński w moich oczach". Następnie Jego Ekscelencja wygłosił krótkie przemówienie, odwołując się do najwybitniejszych postaci XX wieku, Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II i udzielił wszystkim zgromadzonym  pasterskiego błogosławieństwa.
         Po pożegnaniu i wręczeniu kwiatów przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego ks. biskup udał się do czytelni na spotkanie z dyrekcją i nauczycielami.
         Koordynatorem i mentorem tej niezwykłej wizyty duszpasterskiej był ksiądz Dariusz Ostałowski.

Link do zdjęć z tego wydarzenia:
https://photos.app.goo.gl/Yt1KSKTFV9xfWUks7

f t g m