Copyright 2019 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Rusza rekrutacja

Terminy rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenia Prezydenta Miasta Siedlce określające harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych.

Zarządzeniem z dnia 30 stycznia 2018 r. Nr 30/2018 określające termin składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce.

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy 4 lub 7.

Wykaz ulic należących do rejonu Szkoły Podstawowej nr 8 w Siedlcach

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach informuje RODZICÓW, że zapisy do klas I na rok szkolny 2018/2019 odbędą się w okresie od 7 maja 2018 r. (od godz. 8:00) do 18 maja 2018 r. (do godz. 15:00).

Zapisy prowadzone będą elektronicznie przez stronę internetową: www.siedlce.podstawowe.vnabor.pl

Po zarejestrowaniu się na stronie, RODZICE z wydrukowanym z systemu wnioskiem zgłaszają się do szkoły wskazanej jako szkoła pierwszego wyboru.

Szczegółowych informacji udziela p. Magda Jóźwiak - sekretarz szkoły tel. 25 794 34 41

f t g m