Copyright 2021 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Od 29 marca do 11 kwietnia oddziały przedszkolne w szkole będą zamknięte.

Zgodnie z rozporządzeniem rządu z dnia 26 marca 2021 r. wprowadzono ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 polegające na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.

Od 29 marca do 11 kwietnia oddziały przedszkolne w szkole będą zamknięte.

 

Na wniosek rodziców – szkoła zapewnia opiekę dzieciom w dwóch przypadkach:

  • ·kiedy dzieci mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • ·w przypadku, gdy rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  z dnia 26 marca 2021 r.

f t g m